امور مشاركتهاي اجتماعي ، سازمانهاي مردم نهاد و خيريه هاي حوزه سلامت
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
با حضور خانواده خير ارجمند حاج قاسمعلي نيل فروش :   اتاق جديد  احياي (CPR)  مركز قلب مازندران افتتاح شد با حضور خانواده خير ارجمند حاج قاسمعلي نيل فروش : اتاق جديد احياي (CPR) مركز قلب مازندران افتتاح شد
با حضور خانواده خير ارجمند حاج قاسمعلي نيل فروش : اتاق جديد احياي (CPR) مركز قلب مازندران افتتاح شد
1395/12/09
همايش تجليل از خيرين اسفند 1395 همايش تجليل از خيرين اسفند 1395
همايش تجليل از خيرين اسفند 1395
1395/12/08
خير نيكوكار شادروان حاج شكراله نصيري خير نيكوكار شادروان حاج شكراله نصيري
خير نيكوكار شادروان حاج شكراله نصيري
1395/11/10
مشاركتهاي اجتماعي و خيريه ها در حوزه سلامت
مشاركتهاي اجتماعي و خيريه ها در حوزه سلامت
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal